Už vás nebaví pracně prohledávat všechny recenze, aby jste odhalili klíčový nedostatek produktu, který kupujete?

Spotřebitelské recenze se stávají nepostradatelným nástrojem všech nakupujících. Podle některých analýz až 97 % spotřebitelů spoléhá při výběru na recenze a 85 % spotřebitelů nejdříve zjišťuje negativní zkušenosti než provede nákup. Reputace produktu nebo firmy se tak do značné míry odvíjí od obsahu online recenzí. Produkt je vnímán jako dobrý nebo špatný podle toho, jak je hodnocen mezi uživateli. Z průzkumů vyplývá, že spotřebitelé přečtou v průměru 10 online recenzí, než začnou věřit podniku v okolí, kavárně, restauraci, nebo třeba prodejně zeleniny. Produktové recenze a doporučení byly uvedeny 40.5 % dotázaných jako důvod proč nakupují na e-shopu Amazon.

Náš chytrý agregátor analyzuje spotřebitelské recenze a zobrazuje souhrn klíčových pozitivních i negativních vlastností, určených na základě uživatelského sentimentu.

Přehrát video

Všechny recenze na jednom místě

Platforma pravidelně analyzuje spotřebitelské recenze reálných uživatelů z neustále rostoucího počtu online zdrojů. Každá recenze je zpracována, jednotlivé příspěvky jsou klasifikovány, identifikují se často zmiňované témata, určuje se sentiment. Výstupy reprezentují nejdůležitější témata a vlastnosti nalezené ve zpracovaných datech. U každé vlastnosti se  zaznamenávají pozitivní i negativní hodnocení.

Sumarizované výsledky jsou prezentované v naší webAndroid aplikaci Opinio. Aplikaci lze pomocí API integrovat s dalšími službami.

Přehledný souhrn všech hodnocení

Každý produkt je obohacen o souhrnné informace ze všech zpracovaných recenzí, pečlivě rozdělených podle uživatelského sentimentu. Při procházení jednotlivých produktů je jasně patrná popularita a kvalita ve srovnání s ostatními produkty. K produktům je navíc dopočítáváno naše unikátní skóre, zohledňující mimo jiné i stáří recenzí. Některé průzkumy uvádějí, že až 85 % spotřebitelů ignoruje recenze starší než 3 měsíce. Proto je při vyhledávání a porovnávání kladen větší důraz na novější recenze.

spotřebitelské recenze - přehled
spotřebitelské recenze - detail

Podrobné zhodnocení důležitých vlastností

Pokročilou klasifikací recenzí jsou identifikovány nejdůležitější vlastnosti produktů. Každá vlastnost je zároveň označena pozitivním nebo negativním sentimentem, určeným na základě zpracované recenze. Díky tomu lze pro každý produkt detailně určit silné stránky produktu nebo naopak problémy, na které uživatelé často naráží. Jednotlivé vlastnosti produktů ve stejné kategorie lze navíc porovnávat a je tak velmi snadné určit vítěze mezi několika vybranými favority.

Robustní identifikace a vyhledávání produktů

Produkty jsou často na různých místech označovány nepřesně, což by mohlo vést k chybám při identifikaci produktu nebo při přiřazování recenzí k produktu. Těmto chybám do značné míry brání pokročilé algoritmy pro vyhledávání a párování produktů, které jsou aplikovány na každý produkt a recenzi na platformě. Produkty jsou navíc přiřazeny do příslušné kategorie, což dále usnadňuje vyhledávání.

Chatbot - chytré recenze

Doplňkový produkt hodnocení produktů. Vedle komplexní web aplikace existuje ještě pomocný nástroj chatbot pro další zjednodušení při hledání vhodného produktu. Chatbot například provede uživatele výběrem telefonu pokládáním vhodných otázek cílených na preference uživatele. Odpovědi jsou pak použity jako omezující kritéria při výběru produktu z rozsáhlé databáze. V případě používání nových verzí prohlížeče podporující rozpoznávání řeči je možné odpovídat na otázky i prostřednictvím lidské řeči.